Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:10 גאות ושפל

  קנאן ויאמאן הם שני אחים מרקע משפחתי קשה. ביום ההולדת שלו, קנאן גונב מכונית וגורר איתו את אחיו. הם נתפסים וקנאן נשלח לכלא. יאמאן מגורש מהבית, וסלים, עוה''ד ששחרר אותו, מציע לו עזרה ומקום לינה. (שח).

 • 01:10 נרימאן

  מאג'יט נפגש עם נרימאן ודורש שלא תתקרב לשינאסי, אבל היא נוזפת בו והולכת. דויגו מדוכדכת בגלל המריבה בבית ושאהיקה מזמינה אותה לביתם. משפחת החתן אמורה לבוא לבקש את ידה של נזהאט וכולם מחכים לבואם. כ' עב'. (שח).

 • 02:00 אדמה קשוחה

  על אף הניסיון של ז'ובי להוכיח לאביו שהוא בוקר, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו עם הבקר לאחר שטרינדדי מזהיר מפני שיטפון. תדאו בא לאביה של גוטה לבקש את רשותו לצאת איתה, ותגובתו של טנוריו מפתיעה אותם. כ' עב'. (שח).

 • 02:50 אהבה וכסף שחור

  איפק מנסה להציל את בנה החטוף, אבל היא נכשלת ואליף מצילה אותה ממוות. איפק מוסרת את הראיה שאמרה נתן לה לידי אנשיו של טייאר. עומר מתנגד לנישואי נילופר ופאטיח, אבל הם בכל זאת מתחתנים. כ' עב'. (שח).

 • 03:40 ארץ אהובה

  איטורבידה וגז'ו דנים עם מנהל הכלא על שחרורו של אלמברה. חוליו רואה את אלדו ורקל מחובקים בבית החולים. ברונו אומר לטורקואטו שהוא ישלם על פשעיו. צוות צילום מגיע לבית של טורקואטו כדי לצלם אותו ואת לוסיה. (שח).

 • 04:30 אלף לילה ולילה

  אונור כועס על פרידה כי התראיינה לעיתון ודיברה עליו ועל נילופר. סזן רוצה להיפרד מבורק אך הוא מבקש ממנה הזדמנות להוכיח לה את אהבתו. אחו מעליבה את גאני. הוא עוזב את הבית ועובר לביתה של פוסון. (שח).

 • 05:20 ליילה וג'מיל

  ג'מיל משיג תמונות מקלפוריה שמוכיחות את חפותו של אלמיידה, והוא משתחרר מהכלא. ליילה מגלה מי זייף את בדיקת האבהות. גבריאל מבקש את עזרתה של ולריה לגשת לחשבונות בחו''ל של נורברטו כדי שיוכל לברוח מברזיל. (שח).

 • 06:10 גאות ושפל

  קנאן ויאמאן הם שני אחים מרקע משפחתי קשה. ביום ההולדת שלו, קנאן גונב מכונית וגורר איתו את אחיו. הם נתפסים וקנאן נשלח לכלא. יאמאן מגורש מהבית, וסלים, עוה''ד ששחרר אותו, מציע לו עזרה ומקום לינה. (שח).

 • 07:10 נרימאן

  מאג'יט נפגש עם נרימאן ודורש שלא תתקרב לשינאסי, אבל היא נוזפת בו והולכת. דויגו מדוכדכת בגלל המריבה בבית ושאהיקה מזמינה אותה לביתם. משפחת החתן אמורה לבוא לבקש את ידה של נזהאט וכולם מחכים לבואם. כ' עב'. (שח).

 • 08:00 אדמה קשוחה

  על אף הניסיון של ז'ובי להוכיח לאביו שהוא בוקר, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו עם הבקר לאחר שטרינדדי מזהיר מפני שיטפון. תדאו בא לאביה של גוטה לבקש את רשותו לצאת איתה, ותגובתו של טנוריו מפתיעה אותם. כ' עב'. (שח).

 • 08:50 אהבה וכסף שחור

  איפק מנסה להציל את בנה החטוף, אבל היא נכשלת ואליף מצילה אותה ממוות. איפק מוסרת את הראיה שאמרה נתן לה לידי אנשיו של טייאר. עומר מתנגד לנישואי נילופר ופאטיח, אבל הם בכל זאת מתחתנים. כ' עב'. (שח).

 • 09:40 ארץ אהובה

  איטורבידה וגז'ו דנים עם מנהל הכלא על שחרורו של אלמברה. חוליו רואה את אלדו ורקל מחובקים בבית החולים. ברונו אומר לטורקואטו שהוא ישלם על פשעיו. צוות צילום מגיע לבית של טורקואטו כדי לצלם אותו ואת לוסיה. (שח).

 • 10:30 אלף לילה ולילה

  אונור כועס על פרידה כי התראיינה לעיתון ודיברה עליו ועל נילופר. סזן רוצה להיפרד מבורק אך הוא מבקש ממנה הזדמנות להוכיח לה את אהבתו. אחו מעליבה את גאני. הוא עוזב את הבית ועובר לביתה של פוסון. (שח).

 • 11:20 ליילה וג'מיל

  ג'מיל משיג תמונות מקלפוריה שמוכיחות את חפותו של אלמיידה, והוא משתחרר מהכלא. ליילה מגלה מי זייף את בדיקת האבהות. גבריאל מבקש את עזרתה של ולריה לגשת לחשבונות בחו''ל של נורברטו כדי שיוכל לברוח מברזיל. (שח).

 • 12:10 גאות ושפל

  קנאן ויאמאן הם שני אחים מרקע משפחתי קשה. ביום ההולדת שלו, קנאן גונב מכונית וגורר איתו את אחיו. הם נתפסים וקנאן נשלח לכלא. יאמאן מגורש מהבית, וסלים, עוה''ד ששחרר אותו, מציע לו עזרה ומקום לינה. (שח).

 • 13:10 נרימאן

  מאג'יט נפגש עם נרימאן ודורש שלא תתקרב לשינאסי, אבל היא נוזפת בו והולכת. דויגו מדוכדכת בגלל המריבה בבית ושאהיקה מזמינה אותה לביתם. משפחת החתן אמורה לבוא לבקש את ידה של נזהאט וכולם מחכים לבואם. כ' עב'. (שח).

 • 14:00 אדמה קשוחה

  על אף הניסיון של ז'ובי להוכיח לאביו שהוא בוקר, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו עם הבקר לאחר שטרינדדי מזהיר מפני שיטפון. תדאו בא לאביה של גוטה לבקש את רשותו לצאת איתה, ותגובתו של טנוריו מפתיעה אותם. כ' עב'. (שח).

 • 14:50 אהבה וכסף שחור

  איפק מנסה להציל את בנה החטוף, אבל היא נכשלת ואליף מצילה אותה ממוות. איפק מוסרת את הראיה שאמרה נתן לה לידי אנשיו של טייאר. עומר מתנגד לנישואי נילופר ופאטיח, אבל הם בכל זאת מתחתנים. כ' עב'. (שח).

 • 15:40 ארץ אהובה

  איטורבידה וגז'ו דנים עם מנהל הכלא על שחרורו של אלמברה. חוליו רואה את אלדו ורקל מחובקים בבית החולים. ברונו אומר לטורקואטו שהוא ישלם על פשעיו. צוות צילום מגיע לבית של טורקואטו כדי לצלם אותו ואת לוסיה. (שח).

 • 16:30 אלף לילה ולילה

  אונור כועס על פרידה כי התראיינה לעיתון ודיברה עליו ועל נילופר. סזן רוצה להיפרד מבורק אך הוא מבקש ממנה הזדמנות להוכיח לה את אהבתו. אחו מעליבה את גאני. הוא עוזב את הבית ועובר לביתה של פוסון. (שח).

 • 17:20 ליילה וג'מיל

  ג'מיל משיג תמונות מקלפוריה שמוכיחות את חפותו של אלמיידה, והוא משתחרר מהכלא. ליילה מגלה מי זייף את בדיקת האבהות. גבריאל מבקש את עזרתה של ולריה לגשת לחשבונות בחו''ל של נורברטו כדי שיוכל לברוח מברזיל. (שח).

 • 18:10 גאות ושפל

  סלים מזמין את יאמאן להתארח אצלם בסוף השבוע. יאמאן מתחבר עם מרט, בנם של סלים ואנדר. כשמרט חוטף מכות מנערים בשכונה, יאמאן בא לעזרתו. סלים מסיע את יאמאן לביתו ושם הם מגלים שאימו דקרה את בעלה.

 • 19:12 נרימאן

  מאג'יט מגלה שפלין רבה עם דויגו ודויגו מתארחת בביתה של נרימאן. יום הולדתה של נרימאן מגיע ושינאסי מתכנן לה מסיבה בביה''ס. גם מאג'יט רוצה להפתיע את נרימאן. אוזגור חוזר מפריז ומבקש סליחה מדויגו. כ' עב'.

 • 20:00 אדמה קשוחה

  טיבריו משוחרר מביה''ח וחוזר לחווה. תדאו מגלה שלוי נמצא בחווה של טנוריו ומספר לכולם. מודה מספרת לטיבריו שהיא שחררה את לוי ושהיא באה תחילה לפנטנל כדי להתנקם במריה מרואה, אך התחרטה. כ' עב'.

 • 20:51 אהבה וכסף שחור

  נילופר מודיעה למשפחה שהתחתנה עם פאטיח לפני שעומר מספיק לספר לאליף על התוכניות שלהם. אליף מנסה להתפרץ לבית של טייאר כדי להחזיר את נילופר הביתה. עומר מגיע בעקבותיה ולאחר מכן מגיעות גם נדרט ואסלי. כ' עב'.

 • 21:40 ארץ אהובה

  סרפינה מתה כשהיא בדרך לספר לאנה את האמת על איסאק. טורקואטו ואליסיה מעכירים את האווירה בלוויה של פינה. סאלאברי מכה קשות את רקל אחרי שהוא רואה אותה מתנשקת עם אלדו. ברונו מגלה מי זה חואן דה מארסו.כ' עב'.

 • 22:30 אלף לילה ולילה

  בנו מספרת לאדה ששהרזאד משתתפת בתחרות אדריכלים, ואדה מסדרת שיפרצו למשרד ויגנבו את המחשבים. בורק מציע נישואים לסזן. שהרזאד מגלה בריאיון משפחתי שנערך אצלם בבית שהיא בהיריון, לתדהמתו של אונור.

 • 23:20 ליילה וג'מיל

  טרזה נוסעת לאירופה. מסעד משיגה עבודה בפיצרייה. אלנה נפרדת מאליאס. המשטרה עוצרת את פרננדו והוא מעיד שסחטו אותו כדי שיזייף את תוצאות הבדיקה. ולריה משיגה את הסיסמאות לחשבונות של נורברטו.

Viva - израильский телеканал, который начал вещание 25 апреля 1999 года. Канал специализируется на трансляции международных теленовелл и драм, особенно из Аргентины, Турции и Восточной Азии, с субтитрами на иврите . 

Back to top